Resultaat Franse vertaling Te vertalen Spieken
( _ _ _ _ _   c _ _ _ _ _ _ _   à   grenzen aan, omgeven zijn door, opgesloten zijn
juist
à   a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   aan één stuk door
à   b _ _   v _ _   p _ _ _ _   d _ _ _ _ _ _ _ _ _   goede wijn behoeft geen krans
à   b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   op de man af
à   h _ _ _   c _ _ _   binnenskamer, met gesloten deuren
fout
à   j _ _ _   nuchter, op de nuchtere maag
à   l _   b _ _ _ _   f _ _ _ _ _ _ _ _ _   simpelweg, zonder complimenten
à   l _   c _ _   ( _ _ _ _ _   in het vooruitzicht, als resultaat
à   l _   h _ _ _   inderhaast
à   l _   q _ _ _ _   l _ _   l _ _   achter elkaar, op een rijtje
à   l _   r _ _ _ _ _ _ _ _   te hulp, te wapen
à   l _ _ _ _ _ _ _ _   met veel moeite
à   l _ _ _ _ _ _   schuilhoek, op de loer (m)
à   l _ _ _ _ _   per el (lengtemaat) (v)
à   l _ _ _ _ _ _ _   d _   op de manier van, naar 't voorbeeld van
à   l _ _ _ _ _   d _   buiten weten van
à   m _ _ _ _ _ _ _   aan menige …
à   m _ _   i _ _ _   buiten mijn weten
à   o _ _ _ _ _ _ _   tot het uiterste (v)
à   p _ _ _ _   nauwelijks, ter nauwernood
à   r _ _   d _   kort geknipt, gelijk met, vlak langs
à   r _ _ _ _   prachtig, wonderwel
juist
à   r _ _ _ _ _ _   met strepen
à   s _ _   i _ _ _   zonder zijn medeweten
à   t _ _ _ _ _   op het gevoel, op de tast